Strategie udržitelného rozvoje UP

Zajímá vás, jak může přispět k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti univerzita? Univerzita Palackého aktuálně představuje akademické obci připravovanou Strategii udržitelného rozvoje (verze z 20. prosince 2021) a děkujeme všem za vyjádření, komentáře a připomínky. Strategii bude v lednu projednávat a schvalovat AS UP. Tento zcela nový dokument stanovuje základní koncepci a východiska v hlavních oblastech života univerzity a vychází z Cílů udržitelného rozvoje OSN a ze Strategického záměru Univerzity Palackého v Olomouci 2021+.

Smyslem nové udržitelné strategie je představit konkrétní náplň prioritních oblastí, na něž se bude univerzita v následujícím období zaměřovat, vytyčit hlavní cíle a také základní opatření, jejichž prostřednictvím se budou dané cíle naplňovat.

Po přijetí konečné verze Strategie udržitelného rozvoje UP bude následujícím krokem zpracovávání dvouletých akčních plánů, které budou na základě analytického podkladu stanovovat jasné měřitelné cíle. Také bude vytvořen systém pro reportování dosažených cílů. V těchto akčních plánech se stanoví opatření, která budou v tomto časovém období podrobně řešena spolu s definicí nástrojů k jejich realizaci.

Cesta k udržitelnosti bude úspěšná jen tehdy, až jejímu smyslu budou všichni rozumět a shodnou se na potřebných krocích a opatřeních, s nimiž se budou identifikovat a naplňovat je.

Prioritní oblasti udržitelného rozvoje UP

Provoz a správa

 1. Energie
 2. Odpady a cirkulární ekonomika
 3. Voda a zeleň
 4. Objekty a infrastruktura
 5. Informační technologie a digitalizace
 6. Stravování
 7. Doprava
 8. Odpovědné nakupování

Vzdělávání, věda a výzkum

 1. Vzdělávání k udržitelnosti
 2. Věda a výzkum v udržitelnosti

Společenská odpovědnost a třetí role univerzity

 1. Společenství pro udržitelnost
 2. Rovné příležitosti pro všechny
 3. Podpora lokální komunity
 4. Strategická partnerství

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)