Strategie udržitelného rozvoje UP

Zajímá vás, jak může přispět k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti univerzita? Univerzita Palackého aktuálně představuje akademické obci Strategii udržitelného rozvoje, kterou 26. ledna 2022 schválil Akademický senát UP. Tento zcela nový dokument stanovuje základní koncepci a východiska v hlavních oblastech života univerzity a vychází z Cílů udržitelného rozvoje OSN a ze Strategického záměru Univerzity Palackého v Olomouci 2021+.

Smyslem nové udržitelné strategie je představit konkrétní náplň prioritních oblastí, na něž se bude univerzita v následujícím období zaměřovat, vytyčit hlavní cíle a také základní opatření, jejichž prostřednictvím se budou dané cíle naplňovat.

Cesta k udržitelnosti bude úspěšná jen tehdy, až jejímu smyslu budou všichni rozumět a shodnou se na potřebných krocích a opatřeních, s nimiž se budou identifikovat a naplňovat je.

Akční plány

Na základě Strategie udržitelného rozvoje, která stanovuje dlouhodobou koncepci a směřování univerzity z hlediska udržitelnosti, vznikají vždy na dvouleté období konkrétní akční plány. Ty už na základě analytického podkladu definují jasně měřitelné cíle a opatření. Představují garanty jednotlivých opatření, další osoby a subjekty potřebné pro spolupráci na realizaci daných opatření a definují ukazatele plnění cílů. Jejich součástí je také finanční rozpočet daných opatření, možnosti jejich financování a harmonogram.

Akční plán realizace Strategie udržitelného rozvoje UP na roky 2022–2023 schválil Akademický senát UP na svém zasedání 20. dubna 2022.

Prioritní oblasti udržitelného rozvoje UP

Provoz a správa

 1. Energie
 2. Odpady a cirkulární ekonomika
 3. Voda a zeleň
 4. Objekty a infrastruktura
 5. Informační technologie a digitalizace
 6. Stravování
 7. Mobilita a doprava
 8. Odpovědné nakupování

Vzdělávací a tvůrčí činnost

 1. Vzdělávání k udržitelnosti
 2. Tvůrčí činnost v oblasti udržitelného rozvoje

Společenská odpovědnost a třetí role univerzity

 1. Společenství pro udržitelnost
 2. Zdravý životní styl a péče o komunitu UP
 3. Rovné příležitosti pro všechny
 4. Podpora regionu
 5. Strategická partnerství

S kým spolupracujeme

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce nabízí environmentálně zaměřené aktivity pro školy, učitele, rodiny s dětmi a další širokou veřejnost v moderním nízkoenergetickém domu na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou. Dům obklopuje unikátní přírodní umělecká galerie s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, kde mohou návštěvníci i účastníci programů prožívat nevšední zážitky setkání s lužní krajinou. Pořádá vzdělávací a osvětové programy pro školy a veřejnost, pravidelné Ekologické večery, festival Ekologické dny Olomouc a provozuje expozici pod širým nebem.

ARPOK je olomoucká vzdělávací organizace založená Univerzitou Palackého. Věnuje se globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa. Nabízí širokou škálu výukových programů pro žáky, semináře pro pedagogy mateřských, základních a středních škol či prověřené metodické materiály k problematice globálního rozvojového vzdělávání (některé z nich najdete ve fondy Knihovny UP). Pořádá také konference a veřejné besedy pro veřejnost, známé jako rozvojové večery.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)