Udržitelný rozvoj je stěžejní rovinou života Univerzity Palackého v 21. století. V současnosti zjevné změny klimatu a akcelerující rozvoj technologií, inovací, a trendy ve vývoji globální, evropské i české společnosti tvoří společně výchozí rámec pro dynamiku změn na naší univerzitě. Tato východiska vytváří současně prostředí vlivů, potenciálů, příležitostí i hrozeb, na které Univerzita Palackého v Olomouci vědomě reaguje a od roku 2021 se začíná také rozhodovat vědomě, cíleně a systematicky přímo a explicitně v oblasti udržitelného rozvoje.

Není vám lhostejná změna klimatu?

Zajímají vás témata jako je udržitelný rozvoj, environmentální problémy nebo sociální (ne)rovnost?

Přidejte se k nám a budujte s námi odpovědnou univerzitu!