Jedním z poslání Udržitelné univerzity (všech 15 hlavních pilířů shrnuje Strategie udržitelného rozvoje UP) je také vzdělávání. Vzhledem k šíři pojmu „udržitelnost“ je možné její prvky najít v mnoha studijních programech, které UP nabízí, a tedy i ve velkém počtu předmětů – některé z nich si lze, pokud máte zájem, zapsat jako volitelné předměty kategorie C.

Kromě toho pořádá Udržitelná univerzita pravidelně jednotlivé přednášky a semináře, určené studentům a zaměstnancům UP i veřejnosti, a osvětové kampaně (Den bez aut na UP, výzva Do práce na kole, veřejná analýza odpadu na UP, kampaň proti plýtvání potravinami). Níže naleznete záznamy z proběhlých akcí, případně související materiály.

Přednáška: Milan Vítek: Klimatická změna není tabu: Jak o ní mluvit a najít společnou řeč

Diskuze o klimatické změně a jejích řešeních je často složitá a obtížná. Na přednášce Milan Vítek z projektu Fakta o klimatu představil důvody, proč je tak těžké právě u klimatické změny nalézat společnou řeč, která přináší konstruktivní výsledky. Ukázal také cesty, jak diskuzi o klimatu zjednodušit, co vám může v diskuzi pomoci a na co je důležité myslet, když s někým diskuzi o klimatu chcete otevřít.

Přednáška: Julian Toth: Udržitelnost ve financích: Hnací síla pro transformaci

Přednáška provozního ředitele Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC) se zabývala tématem udržitelných financí, jejich definicí, vývojem, účelem a tím, co znamenají v praxi jak v soukromém sektoru, tak při tvorbě politik a ve veřejném sektoru. Zaměřila se na Proč (proč potřebujeme udržitelnost ve financích), Jak (jak jí dosáhnout) a Kdo (jaké jsou role jednotlivých aktérů ve finančním systému). Věnovala se integraci tzv. aspektů ESG do strategie a činnosti společností a tomu, jak je investoři zohledňují při svých investičních rozhodnutích.

Přednáška: Tomáš Jungwirth: Zpátky na zem: východiska klimatické krize bez růžových brýlí

Za většinu změn, které negativně ovlivňují náš život na planetě Zemi, si můžeme sami a žádná jedna zázračná technologie nás nespasí. Přechod k udržitelnému způsobu fungování, které může obstát v nových podmínkách, si žádá nové myšlení, novou politiku a novou etiku. Co činí z klimatu politický problém v pravém slova smyslu? Které cesty mohou vést ke klimatické neutralitě? Proč je klíčové, nakolik si ceníme současnosti oproti budoucnosti? A co si různí lidé představují, když říkají – vraťme se na (Z)em?

Fyzická analýza směsného komunálního odpadu na UP

Celkem 210 kg směsného komunálního odpadu z 8 fakult UP, CATRIN a rektorátu se objevilo 29. listopadu 2022 na nádvoří Zbrojnice. Při jeho analýze se ukázalo, že univerzita a  její studenti a zaměstnanci mají v třídění velký prostor pro zlepšení. Správně by totiž 53 % ze zkoumaného vzorku mělo skončit v tříděném odpadu. 23,4 % vzorku tvořil biologicky rozložitelný odpad. Dalšími významnými složkami, které je možné dále dobře využívat, byly papír (12,5 %) a plast (11,1 %). Podrobné výsledky dle univerzitních součástí a druhů odpadu přináší výsledná zpráva, přímo na místě vzniklo také video.

Seminář: Ondráš Přibyla – Klimatická změna a cesty k jejímu řešení

Je za požár v NP České Švýcarsko odpovědná klimatická změna? Proč umírají korálové útesy? – O klimatu a jeho změně se můžeme snadno dočíst množství polopravd, mýtů a emočně zabarvených informací. Aby byla diskuse věcná, kultivovaná a vůbec smysluplná, je dobré ji založit na vědeckých poznatcích a ověřených datech. I proto vznikl portál Fakta o klimatu, jehož zakladatel a ředitel Ondráš Přibyla představil v semináři Klimatická změna a cesty k jejímu řešení 10 nejdůležitějších vhledů do tématu klimatické změny skrze data a datové vizualizace.

Přednáška: Pavel Nováček: Život v době klimatické změny

V současné době provádíme experiment globálního rozsahu, jehož výsledky neznáme a jehož důsledky nebudeme moci významně ovlivnit. Měníme klima, a to změní náš život. Podíváme se na souvislost aktuálního stavu životního prostředí k základním myšlenkám koncepce udržitelného rozvoje, na vývoj emisí skleníkových plynů (především oxidu uhličitého) a na očekávané důsledky klimatických změn. V Evropě se jako nejpravděpodobnější vývoj jeví oteplení, ale v důsledku možné ztráty Golfského proudu by také paradoxně mohlo nastat ochlazení. Nastíníme stručně scénáře, jak by život na zemi mohl vypadat při oteplení o jeden až o šest stupňů Celsia.

Seriál: Udržitelné léto s UP

O letních prázdninách roku 2022 připravila redakce Žurnálu UP spolu s koordinátorkou udržitelného rozvoje UP Zuzanou Huňkovou prázdninového praktického rádce. V osmi dílech poradí, jak žít udržitelně doma, v práci i na výletě.

  1. Jak být udržitelný ve volném čase
  2. Jak být udržitelný doma
  3. Jak být udržitelný ve škole / v práci
  4. Jak se chovat ekologicky v Olomouci
  5. Jídlo
  6. Udržitelná móda
  7. Udržitelná UP
  8. Zmatení pojmů

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)