Na této stránce naleznete několik tipů, jak žít v Olomouci o něco udržitelněji, a to jak pro studenty, tak pro zaměstnance i všechny ostatní. Nezapomeňte také sledovat plánované akce na úvodní stránce Udržitelné univerzity, případně nás rovnou kontaktujte a určitě najdeme způsob, jak se budete moci zapojit i aktivně.

Desatero udržitelného a odpovědného chování

Prostředí Univerzity Palackého v Olomouci tvoříme všichni společně. Co ale můžeme udělat pro to, abychom se zde cítili dobře a vyvarovali se negativních dopadů na okolí, životní prostředí a budoucnost? S tím nám může pomoci několik jednoduchých tipů či doporučení, která najdete shrnutá v podobě desatera udržitelnost, sociální odpovědnosti, rovnoprávnosti či kybernetické bezpečnosti.

Desatero si můžete přečíst po kliknutí na Více… Také si ho můžete stáhnout v PDF a vytisknout, a to ve verzi s modrým pozadím nebo s bílým pozadím.

  1. Předcházet vzniku odpadu. Snažit se věci používat opakovaně a nacházet pro ně nové využití. Nosit s sebou látkovou tašku, vlastní láhev na vodu a znovupoužitelný kelímek. Pokažené věci se nejprve snažit opravit, až poté je nahradit novými. Odpad důsledně třídit.
  2. Šetřit kancelářskými potřebami a papírem a tisknout jen nezbytné věci. Využívat elektronickou komunikaci a formuláře.
  3. Nakupovat jen to, co je opravdu potřeba. Upřednostňovat kvalitu před kvantitou. Věci, pro které už není využití, se pokusit nabídnout dále.
  4. Neplýtvat vodou, teplem ani elektřinou. Nesvítit zbytečně. Počítače, tiskárny a kopírky přepínat do úsporného režimu nebo vypínat. V topné sezóně větrat intenzivně a krátce. Při odchodu z místnosti/práce/domu na delší dobu kontrolovat zhasnutá světla a zavřená okna.
  5. Snažit se používat ekologicky šetrné formy dopravy. Preferovat vlak, autobus, MHD, kolo a vlastní nohy. Snažit se nejezdit v autě sám/sama. Letadlem létat jen v nejnutnějších případech.
  6. Neplýtvat potravinami. Nebát se říct si v menze nebo restauraci o menší porci. Využívat vlastní krabičky na odběr nesnězeného jídla domů.
  7. Chovat se ohleduplně k životnímu prostředí i lidem okolo sebe. Přemýšlet o tom, jaký dopad má moje chování na okolí.
  8. Usilovat o tolerantní a otevřené prostředí. Respektovat ostatní a aktivně se stavět proti diskriminaci, šikaně a porušování práv.
  9. Řídit se pravidly kybernetické bezpečnosti. Používat silné heslo, aktualizovaný software a antivirovou ochranu. Snažit se odhalit phishing, nereagovat na e-mailové výzvy k zadání hesla.
  10. Být iniciativní a aktivně ovlivňovat a inspirovat své okolí. Zapojovat se do činnosti spolků a iniciativ. Jednat ve prospěch druhých, věnovat se dobrovolnictví. Vzdělávat se při přednáškách, kurzech či workshopech, které různé součásti univerzity nabízejí. 

Freefood – sdílení jídla

Free Food UPOL je veřejná skupina na facebooku nabízející studentům a zaměstnancům možnost sdílet potraviny. Má za cíl snížit plýtvání a vyhazování jídla. Členové skupiny mohou nabídnout jakoukoliv potravinu, kterou by jinak vyhodili. Zájemci o jídlo se většinou ozvou do několika minut. Svého majitele si tak může najít i potravina s krátkou dobou trvanlivosti nebo přebytečná porce uvařené večeře.

Online Bazar UP

Jak doma, tak v práci se vždycky najdou věci, které už nejsou potřeba, ale je ještě škoda je vyhodit. Najít jim nového majitele proto pomáhá online Bazar UP, který usnadní výměnu jak univerzitního majetku mezi pracovišti, tak soukromých věcí mezi studenty i zaměstnanci. Jeho cílem je omezit plýtvání, vyhazování a zbytečné nakupování nových věcí a nabídnout bezpečné inzertní prostředí ve vlastní aplikaci napojené na univerzitní uživatelské účty.

Komunitní zahrádka Václavka

Komunitní zahrádku Václavku založil spolek Udržitelný Palacký na konci akademického roku 2015/2016. Nachází se v atriu kolejí Bedřicha Václavka a jedná se o první studentskou komunitní zahrádku v Česku. Jejím hlavním cílem je ukázat, že pěstovat se dá i ve městě. Studenti si zde mohou natrhat různé bylinky k přípravě čaje nebo vařených pokrmů, a také zeleninu. Víme, že mít přímou zkušenost s pěstováním je dnes ojedinělé, ale velmi důležité. Dalším cílem zahrádky je posílit a oživit studentskou komunitu. Díky zahrádce a několika dalším úpravám v jejím okolí se atrium stalo oblíbeným místem k setkávání, odpočinku, grilování nebo studiu. Na Václavce v průběhu akademického roku pořádá spolek Udržitelný Palacký také různé akce, např. studentské snídaně, koncerty nebo oblíbené Vánoční punčování. Projekt byl zrealizován ve spolupráci se Správou kolejí a menz UP.

Mapa Udržitelná Olomouc

Studenti magisterského studia andragogiky na Univerzitě Palackého přišli s nápadem vytvořit Ekomapu. Podle jejich slov je Olomouc plná podniků s alternativami spotřebního zboží a bylo tedy už potřebné vytvořit nějakou platformu, pomocí které by se zájemce zorientoval. Na mapě tedy najdete bezobalové obchody, second-handy, antikvariáty ale i tržnice, či prodejny lokálních potravin.

Dolej si

Určitě se vám někdy stalo, že vaše hrdlo bylo tak vyprahlé že by Sahara mohla závidět. Vytáhli jste lahev s vodou z batohu, ale tam už ani kapka, co teď? V blízkosti jste zahlédli pár podniků, ale po dotazu, zda vám lahev doplní, odpověděli „nemůžeme“. V tuto chvíli vám nezbývalo nic jiného než zajít do obchodu a něco si koupit. Avšak s každou další zakoupenou lahví přibývá další a další odpad. Spolek Udržitelný Palacký se s tím rozhodl něco udělat, a tak v rámci soutěže Univerzita městu vznikl projekt Dolej si. Jeho cílem je vyhledat a označit místa, kde vám do vaší lahve dolejí vodu. Dnes už projekt nezahrnuje jen podniky v Olomouci, ale po celé České republice. Najdete je na mapě nebo přímo ve městě, kde stačína dveřích podniků hledat nálepku ve tvaru kapky. Jedním z nich je i univerzitní obchod UPoint.

Vratné REkrabičky v menzách

Ve všech menzách UP jsou k dispozici REkrabičky – vratné obaly, které lze použít až 400× a nahradit tak stejný počet jednorázových obalů. REkrabičku je nutné spolu s jídlem předem objednat ve webové či mobilní aplikaci Kredit. Vrátit krabičku a získat zpět zálohu 80 Kč je možné na pokladnách SKM nebo ve FreshUPech, stejně jako ve všech dalších partnerských místech REkrabičky. REkrabička je vyrobena z vysoce odolného a 100% recyklovatelného polypropylenu a její součástí je také těsnící víčko. Lze v ní bez obav ohřívat jídlo v mikrovlnné troubě (bez víčka a na střední stupeň) nebo ji umývat v myčce. Vyrábí se v České republice.

Zálohovaný kelímek ve FreshUPech

Systém vratných kelímků na nápoje s sebou aktuálně funguje na všech pobočkách bistra FreshUP. A jak to funguje v praxi? V bistru si řeknete o kávu do zálohovaného kelímku. Zaplatíte vratnou zálohu 50 Kč. Vychutnáte si v něm svou kávu, limonádu nebo třeba zmrzlinu. Po použití pak už jen kelímek vrátíte v kterémkoliv FreshUP a vyberte si zpět svou zálohu.

Život bez auta

Život v Olomouci má mnoho výhod – a jednou z nich je bezesporu fakt, že je všechno relativně blízko a člověk se pohodlně obejde i bez auta. Takový životní styl sice přináší i některé nevýhody, zároveň ale i spoustu výhod, i když některé třeba nejsou na první pohled zřejmé. Tým z katedry psychologie FF UP proto od roku 2017 provádí výzkum, v němž sleduje, jaké faktory ovlivňují volbu dopravního módu, dopravní zvyky a život občanů Olomouce a blízkého okolí. – Proč se někdy rozhodneme jet na kole a někdy autem? Jak můžeme podpořit více udržitelné módy dopravy jako je chůze, jízda na kole nebo hromadná doprava? Proč nás zvyk používat auto i na krátké vzdálenosti činí nesvobodnými? – Odpovědi na tyto otázky i tipy, jak na život bez auta, najdete na stránkách výzkumu.

Olomouc třídí odpad

Přemýšlíte, kam v Olomouci vyhodit roztrhané tričko nebo nastřádané plechovky od piva? Nebo vás zajímá, kam veškerý ten pečlivě vytříděný odpad dále putuje? Potom navštivte portál Olomouc třídí odpad, kde najdete všechny informace o odpadovém hospodářství v Olomouci, především o tom, na jaké místo lze odnést různé druhy odpadu, kdy se pořádají sběrové soboty pro odvoz objemného odpadu nebo jaký odpad je nebezpečný a je třeba jej odevzdat ve sběrném dvoře. Dále jsou součástí portálu mapa Cesty odpadů, brožura o nakládání s odpady, formuláře nebo filmové spoty Odpadlíci.

Za()hrada

Kromě komunitní zahrádky Václavka jsou v Olomouci i další příležitosti, kde si lze vypěstovat vlastní ovoce a zeleninu a setkávat se s podobně smýšlejícími lidmi. Jednou z nich je Za()hrada – tuto komunitní zahradu najdete v Pekární ulici za bránou areálu letního kina. Před několika lety oživila dříve nevyužívaný prostor na olomouckých hradbách a od té doby se tam vedle zahradničení odehrávají i přednášky, workshopy, promítání a další společenské akce, které se snaží propojovat environmentální myšlení, umění a aktivismus. Pokud se chcete stát součástí kolektivu zahradníků, jeden z vyvýšených záhonů může být váš.

Ridesharing

Pokud si nechcete koupit v jednom z olomouckých bazarů levné městské kolo, můžete se vydat cestou sdílené mikromobility. Sdílená kola zde nabízí společnost Nextbike, koloběžky pak Eagle, Bolt a Lime. Přesouvat se na nich můžete po celý rok nejen mezi univerzitními budovami. Nezapomeňte ale na ohleduplnost k ostatním ani na pravidla silničního provozu. Obé si můžete osvěžit v olomouckém pateru správné jízdy.

Studenti a zaměstnanci UP mají díky dlouhodobé spolupráci s našimi partnery následující výhody:

 Sdílené koloběžky Eagle Scoots: 25% sleva na jízdné. 

 Sdílená kola Nextbike: výhodnější roční či měsíční předplatné a bonusový kredit za registraci. Podrobnosti po kliknutí na Více... ⇩⇩⇩

Vyzkoušejte sdílená kola Nextbike

Čistý vzduch, lepší fyzická kondice nebo finanční a často i časová úspora – to jsou jen některé z výhod udržitelné mobility. Díky spolupráci UP a společnosti Nextbike se nyní studentům a zaměstnancům nabízí možnost využívat sdílená kola za výhodnějších podmínek. Osedlat si je můžete nejen v Olomouci, ale i v mnoha dalších městech po republice i v Evropě.

Za půjčování kol se platí – podobně jako u mobilních telefonů – dvěma základními způsoby. Buď si aktivujete měsíční či roční předplatné, díky němuž získáváte 30 volných minut na každou jízdu (denní limit je 20 výpůjček; pokud překročíte délku výpůjčky či jejich limit, platí se dál dle ceníku). Druhou možností je dobít si kredit a platit za jednotlivé jízdy podle jejich trvání (v Olomouci aktuálně stojí 30 minut 25 Kč).

Zaměstnanci naleznou podrobnější informace v přehledu benefitů, kde je po přihlášení k dispozici slevový kód, díky kterému za roční předplatné zaplatíte zvýhodněnou cenu 599 Kč, případně za měsíční předplatné 129 Kč. Navíc se při registraci s univerzitním e-mailem automaticky nabije kredit 100 Kč, můžete tedy nejdřív vyzkoušet několik jednotlivých jízd a rozhodnout se, jakou možnost využijete.

Pro studenty je také připraven slevový kód na roční předplatné za zvýhodněných 599 Kč. Měsíční jízdné za 129 Kč je možné aktivovat zadáním čísla platného ISICu. Také studenti získají za registraci přes univerzitní e-mailovou adresu (většinou ve tvaru jmeno.prijmeni00@upol.cz) do začátku 100 Kč kreditu.

V Olomouci lze aktuálně na více než 155 stanicích vypůjčit 200 sdílených kol. Všechno o tom, jak se na sdílených kolech jezdí, kde se stanice nacházejí a jak jezdit bezpečně a zodpovědně, najdete na webu Nextbike.

Ekologické organizace na Olomoucku

Chcete-li se aktivně zapojit do ochrany přírody ať už přímo v Olomouci, nebo i v jejím okolí, můžete se stát členem některé z místních organizací, které zde působí:

ČSOP Arion je základní organizace Českého svazu ochránců přírody, která působí v Olomouckém a Pardubickém kraji. Jejím posláním je ochrana a obnova přírodního i kulturního dědictví a environmentální výchova a osvěta veřejnosti. Můžete jim věnovat sponzorský dar (finanční či materiální), stát se dobrovolníkem, členem, upozornit nás na ohrožené druhy a lokality ve svém okolí, či si třeba koupit ptačí budku

Hnutí DUHA – místní skupina Olomouc je jednou z osmi poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Působí na Olomoucku, ale i ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Zabývá se mimo jiné ochranou krajinného rázu, městské zeleně nebo velkých šelem. Hnutí uvítá jak finanční podporu, tak nové dobrovolníky.

Dobrovolnictví a darování

Udržitelnost se netýká jen ochrany přírody a životního prostředí, ale také sociálních otázek a zodpovědného života ve společnosti. Proto bychom se měli snažit poskytovat všem rovné příležitosti, pečovat o komunitu a pomáhat lidem kolem nás. Jak na to? Můžete se zapojit jako dobrovolníci prostřednictvím Dobrovolnického centra UP a pomáhat ostatním nejen na univerzitě, ale i ve spřátelených organizacích. Darovat můžete nejen svůj volný čas, třeba také krev. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc k tomu vyzýváme kampaněmi Daruj krev s rektorem a Vyhrň rukáv.

Poradenství

Trápí vás osobní, studijní, pracovní nebo jiné problémy a cítíte potřebu je řešit? Na Univerzitě Palackého se můžete obrátit na poradenské služby, kde vám odborníci z různých pracovišť a fakult nabídnou odbornou a diskrétní pomoc. Studenti i zaměstnanci UP si podle charakteru svých obtíží mohou vybrat z několika odborných a specializovaných pracovišť, která jsou zaměřená na pomoc při krátkodobých i dlouhodobějších nesnázích. Jejich souhrn přehledné nabízí web upol.cz/poradenstvi.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)