Jedním z poslání Udržitelné univerzity (všech 15 hlavních pilířů shrnuje Strategie udržitelného rozvoje UP) je také vzdělávání. Vzhledem k šíři pojmu „udržitelnost“ je možné její prvky najít v mnoha studijních programech, které UP nabízí, a tedy i ve velkém počtu předmětů – některé z nich si lze, pokud máte zájem, zapsat jako volitelné předměty kategorie C. Od zimního semestru roku 2023 vznikl díky spolupráci Udržitelné univerzity s odborníky z UP i externími specialisty nový předmět Udržitelný rozvoj v teorii a praxi, který si jako nepovinný v kategorii C mohou zapsat všichni studenti a studentky z celé UP. Přístupný je také zájemcům z řad zaměstnanců, veřejnosti, institucí a veřejné správy.

Kromě toho pořádá Udržitelná univerzita pravidelně jednotlivé přednášky a semináře, určené studentům a zaměstnancům UP i veřejnosti, a osvětové kampaně (Evropský týden udržitelného rozvoje, Den bez aut na UPvýzva Do práce na kole, veřejná analýza odpadu na UP, kampaň proti plýtvání potravinami). Níže naleznete záznamy z proběhlých akcí, případně související materiály.

Magdalena Maceková – Město, které se v létě nepřehřívá

Přednáška | 24. 4. 2024

Chlazení města, které bude vystaveno vlnám letních veder stále častěji, patří k základním otázkám současného rozvoje města. Přehřívání ovlivňuje život jeho obyvatel a některé přímo ohrožuje. Vysvětlíme si hlavní příčiny vzniku tepelného ostrova měst a možnosti, jak přehřívání omezit především pomocí přírodě blízkých prvků (neboli modrozelené infrastruktury). Ukážeme si také některé pozitivní příklady realizací takových opatření v České republice (např. soutěž Adapterra Awards). Můžeme se věnovat také možnostem a bariérám při jejich prosazování ve městech a menších obcích. Magdalena Maceková je specialistka na adaptace ve městech a působí v Nadaci Partnerství

Radim Tolasz – Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN a klimatická diplomacie

Přednáška | 7. 11. 2023

Přednáška Radima Tolasze, českého zástupce v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC), který vydává hodnoticí zprávy o klimatu. Jak vznikají, kde se získávají data, jak se prověřují a kdo zprávy schvaluje? Mezivládní panel pro změnu klimatu byl založen v roce 1988 Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) s tím, aby v pravidelných několikaletých intervalech připravoval tzv. hodnoticí zprávy. Tyto zprávy vždy přinášejí celkový přehled výstupů a analýz klimatické vědy, primárně na základě recenzovaných publikací.

Ondráš Přibyla – Klimatická změna a cesty k jejímu řešení

Přednáška | 11. 10. 2023

O klimatu a jeho změně se můžeme snadno dočíst množství polopravd, mýtů a emočně zabarvených informací. Aby byla diskuse věcná, kultivovaná a vůbec smysluplná, je dobré ji založit na vědeckých poznatcích a ověřených datech. I proto vznikl portál Fakta o klimatu, jehož zakladatel a ředitel Ondráš Přibyla představil v semináři Klimatická změna a cesty k jejímu řešení 10 nejdůležitějších vhledů do tématu klimatické změny skrze data a datové vizualizace.

Milan Vítek – Klimatická změna není tabu: Jak o ní mluvit a najít společnou řeč

Přednáška | 17. 5. 2023

Diskuze o klimatické změně a jejích řešeních je často složitá a obtížná. Na přednášce Milan Vítek z projektu Fakta o klimatu představil důvody, proč je tak těžké právě u klimatické změny nalézat společnou řeč, která přináší konstruktivní výsledky. Ukázal také cesty, jak diskuzi o klimatu zjednodušit, co vám může v diskuzi pomoci a na co je důležité myslet, když s někým diskuzi o klimatu chcete otevřít.

Julian Toth – Udržitelnost ve financích: Hnací síla pro transformaci

Přednáška | 18. 4. 2023

Přednáška provozního ředitele Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC) se zabývala tématem udržitelných financí, jejich definicí, vývojem, účelem a tím, co znamenají v praxi jak v soukromém sektoru, tak při tvorbě politik a ve veřejném sektoru. Zaměřila se na Proč (proč potřebujeme udržitelnost ve financích), Jak (jak jí dosáhnout) a Kdo (jaké jsou role jednotlivých aktérů ve finančním systému). Věnovala se integraci tzv. aspektů ESG do strategie a činnosti společností a tomu, jak je investoři zohledňují při svých investičních rozhodnutích.

Tomáš Jungwirth – Zpátky na zem: východiska klimatické krize bez růžových brýlí

Přednáška | 29. 3. 2023

Za většinu změn, které negativně ovlivňují náš život na planetě Zemi, si můžeme sami a žádná jedna zázračná technologie nás nespasí. Přechod k udržitelnému způsobu fungování, které může obstát v nových podmínkách, si žádá nové myšlení, novou politiku a novou etiku. Co činí z klimatu politický problém v pravém slova smyslu? Které cesty mohou vést ke klimatické neutralitě? Proč je klíčové, nakolik si ceníme současnosti oproti budoucnosti? A co si různí lidé představují, když říkají – vraťme se na (Z)em?

Ondráš Přibyla – Klimatická změna a cesty k jejímu řešení

Přednáška | 26. 10. 2022

Je za požár v NP České Švýcarsko odpovědná klimatická změna? Proč umírají korálové útesy? – O klimatu a jeho změně se můžeme snadno dočíst množství polopravd, mýtů a emočně zabarvených informací. Aby byla diskuse věcná, kultivovaná a vůbec smysluplná, je dobré ji založit na vědeckých poznatcích a ověřených datech. I proto vznikl portál Fakta o klimatu, jehož zakladatel a ředitel Ondráš Přibyla představil v semináři Klimatická změna a cesty k jejímu řešení 10 nejdůležitějších vhledů do tématu klimatické změny skrze data a datové vizualizace.

Pavel Nováček – Život v době klimatické změny

Přednáška | 30. 3. 2022

V současné době provádíme experiment globálního rozsahu, jehož výsledky neznáme a jehož důsledky nebudeme moci významně ovlivnit. Měníme klima, a to změní náš život. Podíváme se na souvislost aktuálního stavu životního prostředí k základním myšlenkám koncepce udržitelného rozvoje, na vývoj emisí skleníkových plynů (především oxidu uhličitého) a na očekávané důsledky klimatických změn. V Evropě se jako nejpravděpodobnější vývoj jeví oteplení, ale v důsledku možné ztráty Golfského proudu by také paradoxně mohlo nastat ochlazení. Nastíníme stručně scénáře, jak by život na zemi mohl vypadat při oteplení o jeden až o šest stupňů Celsia.

Seriál: Udržitelné léto s UP

O letních prázdninách roku 2022 připravila redakce Žurnálu UP spolu s koordinátorkou udržitelného rozvoje UP Zuzanou Huňkovou prázdninového praktického rádce. V osmi dílech poradí, jak žít udržitelně doma, v práci i na výletě.

  1. Jak být udržitelný ve volném čase
  2. Jak být udržitelný doma
  3. Jak být udržitelný ve škole / v práci
  4. Jak se chovat ekologicky v Olomouci
  5. Jídlo
  6. Udržitelná móda
  7. Udržitelná UP
  8. Zmatení pojmů

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)