Jedním z poslání Udržitelné univerzity (všech 15 hlavních pilířů shrnuje Strategie udržitelného rozvoje UP) je také vzdělávání. Vzhledem k šíři pojmu „udržitelnost“ je možné její prvky najít v mnoha studijních programech, které UP nabízí, a tedy i ve velkém počtu předmětů – některé z nich si lze, pokud máte zájem, zapsat jako volitelné předměty kategorie C.

Kromě toho pořádá Udržitelná univerzita pravidelně jednotlivé přednášky a semináře, určené studentům a zaměstnancům UP i veřejnosti, a osvětové kampaně (Den bez aut na UP, výzva Do práce na kole, veřejná analýza odpadu na UP, kampaň proti plýtvání potravinami). Níže naleznete záznamy z proběhlých akcí, případně související materiály.

Přednáška: Julian Toth: Udržitelnost ve financích: Hnací síla pro transformaci

Přednáška provozního ředitele Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC) se zabývala tématem udržitelných financí, jejich definicí, vývojem, účelem a tím, co znamenají v praxi jak v soukromém sektoru, tak při tvorbě politik a ve veřejném sektoru. Zaměřila se na Proč (proč potřebujeme udržitelnost ve financích), Jak (jak jí dosáhnout) a Kdo (jaké jsou role jednotlivých aktérů ve finančním systému). Věnovala se integraci tzv. aspektů ESG do strategie a činnosti společností a tomu, jak je investoři zohledňují při svých investičních rozhodnutích.

Přednáška: Tomáš Jungwirth: Zpátky na zem: východiska klimatické krize bez růžových brýlí

Za většinu změn, které negativně ovlivňují náš život na planetě Zemi, si můžeme sami a žádná jedna zázračná technologie nás nespasí. Přechod k udržitelnému způsobu fungování, které může obstát v nových podmínkách, si žádá nové myšlení, novou politiku a novou etiku. Co činí z klimatu politický problém v pravém slova smyslu? Které cesty mohou vést ke klimatické neutralitě? Proč je klíčové, nakolik si ceníme současnosti oproti budoucnosti? A co si různí lidé představují, když říkají – vraťme se na (Z)em?

Fyzická analýza směsného komunálního odpadu na UP

Celkem 210 kg směsného komunálního odpadu z 8 fakult UP, CATRIN a rektorátu se objevilo 29. listopadu 2022 na nádvoří Zbrojnice. Při jeho analýze se ukázalo, že univerzita a  její studenti a zaměstnanci mají v třídění velký prostor pro zlepšení. Správně by totiž 53 % ze zkoumaného vzorku mělo skončit v tříděném odpadu. 23,4 % vzorku tvořil biologicky rozložitelný odpad. Dalšími významnými složkami, které je možné dále dobře využívat, byly papír (12,5 %) a plast (11,1 %). Podrobné výsledky dle univerzitních součástí a druhů odpadu přináší výsledná zpráva, přímo na místě vzniklo také video.

Seminář: Ondráš Přibyla – Klimatická změna a cesty k jejímu řešení

Je za požár v NP České Švýcarsko odpovědná klimatická změna? Proč umírají korálové útesy? – O klimatu a jeho změně se můžeme snadno dočíst množství polopravd, mýtů a emočně zabarvených informací. Aby byla diskuse věcná, kultivovaná a vůbec smysluplná, je dobré ji založit na vědeckých poznatcích a ověřených datech. I proto vznikl portál Fakta o klimatu, jehož zakladatel a ředitel Ondráš Přibyla představil v semináři Klimatická změna a cesty k jejímu řešení 10 nejdůležitějších vhledů do tématu klimatické změny skrze data a datové vizualizace.

Přednáška: Pavel Nováček: Život v době klimatické změny

V současné době provádíme experiment globálního rozsahu, jehož výsledky neznáme a jehož důsledky nebudeme moci významně ovlivnit. Měníme klima, a to změní náš život. Podíváme se na souvislost aktuálního stavu životního prostředí k základním myšlenkám koncepce udržitelného rozvoje, na vývoj emisí skleníkových plynů (především oxidu uhličitého) a na očekávané důsledky klimatických změn. V Evropě se jako nejpravděpodobnější vývoj jeví oteplení, ale v důsledku možné ztráty Golfského proudu by také paradoxně mohlo nastat ochlazení. Nastíníme stručně scénáře, jak by život na zemi mohl vypadat při oteplení o jeden až o šest stupňů Celsia.

Seriál: Udržitelné léto s UP

O letních prázdninách roku 2022 připravila redakce Žurnálu UP spolu s koordinátorkou udržitelného rozvoje UP Zuzanou Huňkovou prázdninového praktického rádce. V osmi dílech poradí, jak žít udržitelně doma, v práci i na výletě.

  1. Jak být udržitelný ve volném čase
  2. Jak být udržitelný doma
  3. Jak být udržitelný ve škole / v práci
  4. Jak se chovat ekologicky v Olomouci
  5. Jídlo
  6. Udržitelná móda
  7. Udržitelná UP
  8. Zmatení pojmů

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)